vzorník GH

Původ:            USA

 

Celkový dojem: silný, krátký, široký a směrem k ocasu klínovitě se zužující holub, vodorovného držení těla, výrazné a plynule klenuté hlavy.

 

Hlava:            bez pernatých ozdob, výrazná, široká; od špičky zobáku obloukovitě přechází k šíji, široké čelo klínovitě přechází v zobák.

 

Barva očí:      oranžově červené až zářivě červené; hnědí, hnědožlutí  a hnědě plaví holubi mají nepravé perlové oči, bílí mají oči tmavé (vikvové).

 

Obočnice:       úzké a hladké, podle barvy opeření světlé až tmavé; bílí mají obočnice narůžovělé.

 

Zobák:           středně dlouhý, silný; spodní i horní zobák téměř stejně silný; špička zobáku a jeho koutek prochází středem oka.

 

Barva zobáku: podle barvy opeření světlý až černý, bílí mají zobák světlý – narůžovělý.

 

Ozobí:            hladké, dobře ojíněné, ve tvaru V, s dělením nebo bez něho, bez náznaku na spodním zobáku.

 

Krk:               středně dlouhý, silný a z ramen široce vystupující; k hlavě se zužuje.

 

Hrdlo:            dobře vykrojené.

 

Hruď:            značně široká, hluboká a dobře zaoblená, vpředu a pod křídelními ohbími dobře zřetelná.

 

Postava:         silná, kompaktní s krátkým tělem – hmotnost:                  1.0 mladý                800 – 1100 g

                                                                                                           0.1 mladá                750 – 1000 g

                                                                                                           1.0 starý                  850 – 1150 g

                                                                                                           0.1 stará                  800 – 1050 g  

 

Hřbet:             mezi rameny široký, plochý, směrem k ocasu klínovitě se zužující.

 

Křídla:           silná, pevně k trupu přilehlá, nezkřížená, hřbet dobře kryjící; letky široké.

 

Ocas:              krátký, úzký (složený do jednoho pera); téměř vodorovně nesený

 

Nohy:             silné, středně dlouhé, široce nasazené, běháky neopeřené; barva drápků shodná s barvou zobáku.

 

Opeření:         pevně přilehlé

 

 

Barva a kresba:        všechny barvy čisté syté bez příměsi. Kresby pravidelné.

 

Barevné rázy:           černí, šedohnědí, hnědí, hnědožlutí, rec. červení, rec. žlutí, bílí

 

Kresebné rázy:         tmavě kapratí, kapratí, pruhoví, popelavě červení a žlutí, modří, stříbřití, hnědí, hnědožlutí.

Modifikující geny:     

Dominantní opál:        vyběluje kaprování křídelní pruhy a ocasní pruh.

Bělouši:                     
Čápci - s plně vyběleným opeřením, kdy barva je zachována v ručních letkách, nebo jejich koncích a to minimálně v sedmi ručních letkách.                               Barvený je ocasní pruh, vyjma u popelavě červených a žlutých

Bělouši – každé jednotlivé pero je probělené – žíhané

Tygři tmaví – základní barva je pravidelně střídaná na hlavě, horní polovině krku a křídelním štítu bílou barvou.

Tygři světlí – základní barva je po celém opeření střídána bílou barvou.Tmaví a světlí tygři mají základní barvu plně zachovánu v ručních                             letkách a ocasu.

Straky – mají rovnoměrně rozložené opeření základní barvy a bílého opeření včetně ručních a loketních letek a rýhovacích per.

Indigo, plnobarevní tzv. andaluští, s tmavou hlavou a krkem, kdy směrem k ocasu barva opeření světlá, je modrá. Opeření křídelního štítu je modré s černými lemy. Modří tmavě kapratí, kapratí, pruhoví mají černou barvu křídelního štítu jeho kresebného vzorku, modifikovanou červenou kapratostí, nebo červenými křídelními pruhy. Ocasní pruh chybí a letky jsou zbarveny modře.

Bronzoví:        bronzová modenů      modifikuje černou kresbu křídelních štítů na hnědou s černými lemy. Ocasní pruh je černý.   

                        sírová šedohnědá       šedohnědá kresba křídelních štítů je modifikována na žlutou s šedohnědými lemy, ocas má šedohnědý pruh

Bronzová a sírová modenů je plavou barvou modrou a šedohnědou v tmavě kapratém, kapratrém a pruhovém kresebném vzoru křídelního štítu.

 

Všechny další nevyjmenované barvy a kresby jsou řazeny ve výstavní kategorii A.O.C.                                                             

Hrubé vady: nesplnění váhové kategorie, dlouhé, úzké, malé, příliš velké nebo ztučnělé tělo, plochá hruď, skloněné tělo, příliš vysoký, nebo nízký postoj, úzce nasazené nohy, příliš plochý nebo naopak příliš krátký profil hlavy, úzké nebo do klínu nezúžené čelo, propadlé čelo, příliš světlé barvy očních duhovek, hrubé, načervenalé, nebo červené obočnice, slabý zobák, hrubé ozobí nebo ozobí na spodním zobáku; lalůček, uvolněné peří na krku; více, nebo méně než 10 ručních letek, křížící se letky, nekrytý hřbet, příp. štítky; opeřené běháky, zkadeřené peří, chybná barva a kresba opeření.

 

Pořadí důležitosti znaků při posuzování:

Celkový dojem – tvar těla – držení těla – postoj – hlava – zobák – oči – barva a kresba opeření.

 

Kroužek: 11 mm